Staveniská

Pre práce na časovo ohraničených alebo miesto meniacich staveniskách, na ktorých sa vykonávajú stavebno-inžinierske alebo stavebné práce, ukladá stavebné nariadenie (BauV) špeciálne požiadavky. Okrem toho sa aplikuje aj zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG). Staveniská sa nepovažujú za pracoviská, predpisy o pracovisku (AStV) sa preto neuplatňujú (okrem § 46, Budovy a pracovné priestory na staveniskách). Stavební robotníci a pracovníci v teréne sú z dôvodu výpočtu doby prevencie priradení k určitému pracovisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž