Koordinátor stavebných prác

Okrem všeobecnej povinnosti vykonávania koordinácie pri zamestnávaní viacerých zamestnávateľov existuje podľa zákona o koordinácii stavebných prác (BauKG) okrem iného povinnosť menovať koordinátora stavebných prác. Tento má za úlohu priamo na mieste koordinovať plynulú spoluprácu zamestnancov viacerých zamestnávateľov. Okrem koordinátora stavebných prác definuje zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG) aj osobu koordinátora plánovania, ktorá vo fáze plánovania vyhotovuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plán BOZP).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž