Zaistenie stavby

Každé stavenisko musí byť po dobu trvania prác zaistené vhodnými opatreniami, ako napríklad ohradením, zvodidlami alebo výstražnými svetlami. Náklady potrebné na tento účel závisia okrem iného aj od geografickej situácie (napr. rušná oblasť, škola) a od rizika ohrozenia. Pozrite aj príručku pre označovanie stavenísk od inštitútov KfV a AUVA.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž