Upute za uporabu

Upute za uporabu (ili upute za rad) za neki proizvod dostavlja proizvođač ili osoba koja ga stavlja na tržište kada je rukovanje proizvodom složenije i/ili kada nestručno korištenje može biti opasno ili štetno za osobe, okoliš ili sam proizvod. Određeni pravni propisi, kao što je Uredba o sigurnosti strojeva (MSV 2011) odlučno zahtijevaju sastavljanje uputa za uporabu na njemačkom jeziku. I u samom ASchG-u te implementirajućim Uredbama – u slučaju strojeva Uredbe o sredstvima zarad (AM-VO) – odlučno se upućuje na sadržaj uputa za uporabu. Prema zakonu o garanciji proizvoda manjkavosti u uputama za uporabu ravnopravno se tretiraju kao manjkavosti na proizvodu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum