Model pochôdzky

Pri prizvaní odborníkov z oblasti prevencie rozlišuje zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) dva modely týkajúce sa doby prevencie: pre pracoviská s viac ako 50 zamestnancami sa podľa § 82a vypočíta ročná pracovná doba na každého zamestnanca; na pracoviskách, na ktorých pracuje do 50 zamestnancov preberajú starostlivosť pracovní lekár a bezpečnostní experti v podobe jednoročnej (11 až 50 zamestnancov), príp. dvojročnej (1 až 10 zamestnancov) lehoty. Ak nie je na viacerých pracoviskách zamestnávaných viac ako 250 zamestnancov (t.j. spolu na všetkých pracoviskách), je možné (bezplatne) sa obrátiť aj na centrá prevencie poisťovne AUVA.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž