Zaposlenici s invaliditetom

Ako se zapošljavaju zaposlenici s invaliditetom, njihovo tjelesno i duševno stanje mora se posebno uzeti u obzir. Potrebno je obratiti pažnju i na aspekte kao što su alarmi uređaji (akustički/optički signali), planovi za evakuaciju ili oblikovanje radnih okruženja primjereno osobama s invaliditetom. Radna inspekcija u pojedinačnim slučajevima odlukom može zabraniti obavljanje određenih poslova ili ih uvjetovati ispunjavanjem određenih kriterija.

AUVA aplikacije

bks

Impresum