Zaťaženie a namáhanie

Pod pojmom „zaťaženie“ rozumieme súhrn vonkajších vplyvov (napr. dvíhanie a nosenie, hluk, množstvo informácií), ktoré pôsobí na ľudský organizmus, a tento ho musí spracovať. Pokým je „zaťaženie“ objektívnou veličinou (napr. „bremeno 20 kg“), namáhanie je reakciou organizmu na pôsobiace zaťaženie a závisí od subjektívnej schopnosti výkonu dotyčnej osoby. Namáhanie silného 100 kg muža po zaťažení „20 kg“ bude preto iné než namáhanie útlej ženy s hmotnosťou 47 kg po zaťažení rovnakou záťažou 20 kg.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž