Világítás

A (mesterséges) világítást meg kell különbözetni a (természetes) megvilágítástól. A munkatereket és munkahelyeket a használat módjának megfelelő mesterséges világítással kell felszerelni. Ennek során kerülni kell a nagy fénysűrűségeket és fénysűrűség-különbségeket, a vakítást, a villódzást és a stroboszkopikus hatásokat.
A helyiségek világításának erőssége legalább 100 lux, közlekedési útvonalakon legalább 30 lux legyen. Az irodahelyiségekhez ajánlott irányérték 500 lux, géppel, például esztergával vagy maróval végzett munkához 300 lux. Lásd még fényszükséglet.

AUVA App

hu

Impresszum