Osvetlenie denným svetlom

(Prirodzené) osvetlenie sa musí odlišovať od (umelého) osvetlenia. Pracovné priestory s trvalými pracovnými miestami musia byť podľa možnosti rovnomerne prirodzene osvetlené, pričom plochy vstupu svetla majú mať minimálne 10 percent podlahovej plochy priestoru a musia viesť priamo do exteriéru. Pozrite aj Potreba svetla.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž