Používanie (pracovných prostriedkov)

Pre používanie pracovných prostriedkov (napr. strojov) platia tieto základné pravidlá:
  • pred každým použitím skontrolovať zjavné nedostatky (vizuálna kontrola),
  • používať ich na určený účel a podľa údajov od výrobcu, predovšetkým podľa návodu na obsluhu,
  • (správne) používať všetky potrebné bezpečnostné a ochranné zariadenia,
  • nepoužívať poškodené pracovné prostriedky. Tieto sa musia buď opraviť, alebo vyradiť.

Okrem všeobecných predpisov používania uvedených zákone o ochrane zamestnancov (ASchG) a v § 15 nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO) sú v 2. odseku nariadenia AM-VO predpísané ešte špeciálne predpisy pre určité pracovné prostriedky. V každom prípade sa musia pracovné prostriedky používať podľa návodov na obsluhu od výrobcov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž