Izvještaj

Izvještaj je formalni i pravovaljani individualni upravni akt koji rješava upravni postupak, usmjeren na fizičku ili pravnu osobu. Bitni elementi izvještaja su izrečeno, obrazlaganje i pouka o pravnom lijeku. Izvještajem se u pojedinačnim slučajevima donose uredbe tako da se (npr.) općenite odredbe u uredbama konkretiziraju ili u opravdanim slučajevima ponište odn. izmijene (Izvještaj o iznimci).

AUVA aplikacije

bks

Impresum