Rozhodnutie

Rozhodnutie je formálny individuálny právny akt s právnou mocou, ktorý uzatvára správne konanie a je určený pre fyzické alebo právnické osoby. Podstatné prvky rozhodnutia sú uznesenie, odôvodnenie a poučenie o práve odvolania sa. Rozhodnutím sa v jednotlivých prípadoch prijímajú predpisy, prostredníctvom ktorých sa (napr.) konkretizujú, ale v odôvodnených prípadoch aj rušia alebo menia (rozhodnutie o výnimke) všeobecné ustanovenia v nariadeniach.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž