Imenovanje predstavnika za sigurnost

Predstavnici za sigurnost moraju biti imenovani za sljedeće slučajeve:
od 11 AN-ova = 1 SVP
od 51 AN-ana = 2 SVP-a
od 101 AN-ova = 3 SVP-a
Kada se radi o više radnih okruženja (Ast), broj SVP-ova ravna se prema pogonu za koji su birana radnička predstavnička tijela.
Primjer:
3 ASt-a (s po 30 AN-ova) + jedan (zajednički) BR = 2 SVP-a
3 ASt-a (s po 30 AN-ova) + tri BR-a = 3 SVP-a
Pogon se sastoji od tri Ast-a s 30 AN-ova i ima jedno zajedničko radničko vijeće (BR). Nužna su dva SVP-a. Ako u dom Ast-u postoji jedan BR, potrebno je primijeniti tri SVP-a.
Pogledajte i pod pojmom„Predstavnici za sigurnost”.

AUVA aplikacije

bks

Impresum