Menovanie bezpečnostného dôverníka (BD)

Musia byť vymenovaní bezpečnostní dôverníci:
viac ako 11 zamestnancov = 1 BD
viac ako 51 zamestnancov = 2 BD
viac ako 101 zamestnancov = 3 BD
V prípade viacerých pracovísk sa počet BD orientuje podľa prevádzky, pre ktorú boli zvolené zastupiteľské orgány.
Príklad:
3 pracoviská (vždy po 30 zamestnancov) + jedna (spoločná) podniková rada = 2 BD
3 pracoviská (vždy po 30 zamestnancov) + tri podnikové rady = 3 BD
Prevádzka pozostáva z troch pracovísk vždy po 30 zamestnancov a má jednu spoločnú podnikovú radu. Sú potrební dvaja BD. Ak je na každom z týchto pracovísk jedna podniková rada, musia sa menovať traja BD.
Pozrite aj pod pojmom „Bezpečnostní dôverníci“.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž