Prevádzková príručka (podľa nariadenia MSV 2010)

Každý výrobca stroja je podľa nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) v Rakúsku povinný odovzdať kupujúcemu stroj spolu s prevádzkovou príručkou v nemeckom jazyku. Minimálny obsah prevádzkovej príručky je upravený v prílohe I, 1.7.4. nariadenia MSV 2010. Nedostatky v prevádzkovej príručke sú – na základe zodpovednosti za chybný výrobok – rovnocenné s nedostatkami na samotnom stroji. Pozrite aj Návod na obsluhu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž