Upute za rad (prema AM-VO-u)

Prema Uredbi o sredstvima za rad (AM-VO) za dizalice i samokretna sredstva za obavljanje rada potrebno je sastaviti pisane upute za rad i staviti ih na raspolaganje zaposlenicima. Minimalni sadržaj tih uputa za uporabu uređen je u AM-VO-u. Od pojma upute za rad potrebno je razlikovati upute za uporabu (proizvođača).

AUVA aplikacije

bks

Impresum