Prevádzkové pokyny (podľa nariadenia AM-VO)

Podľa nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO) musia byť pre žeriavy a samohybné pracovné prostriedky vyhotovené písomné prevádzkové pokyny, ktoré musia byť poskytnuté zamestnancom. Minimálny obsah týchto prevádzkových pokynov upravuje nariadenie o pracovných prostriedkoch (AM-VO). Od pojmu prevádzkové pokyny je potrebné odlíšiť návod na obsluhu (od výrobcu).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž