Prekidač za odabir operativnog načina i uređaji za upravljanje

Odabrani način rada mora biti nadređen svim sustavima rada osim uređaja za zaustavljanje u slučaju nužde. Prekidač za odabir operativnog načina i uređaji za upravljanje moraju biti pregledno postavljeni, lako dostupni te poredani uzimajući u obzir važnost i učestalost korištenja. Nenamjerno korištenje mora biti nemoguće ili neopasno.

AUVA aplikacije

bks

Impresum