Doba posudzovania (pre hodnoty MAK a TRK)

Posudzovanie limitných hodnôt pre pracovné látky, t.j. hodnôt MAK a hodnôt TRK sa vykonáva so zohľadnením doby posudzovania. Nariadenie o limitných hodnotách (GKV 2011) pritom rozlišuje a definuje pojmy ako denná priemerná hodnota, ročná priemerná hodnota, krátkodobá hodnota a momentálna hodnota.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž