Biologické pracovné látky

Biologické pracovné látky predstavujú mikroorganizmy, vrátane geneticky zmenených mikroorganizmov, bunkových kultúr a humánnych endoparazitov, ktoré by mohli vyvolať infekcie, alergie alebo toxické účinky. Biologické pracovné látky sa na základe svojho rizika rozdeľujú na základe nariadenia o biologických pracovných látkach (VbA) do štyroch skupín.
Nariadenie VbA upravuje nielen úmyselné (napr. v laboratóriách v oblasti výskumu a vývoja), ale aj neúmyselné (napr. v dôsledku nikdy neudržovanej a nečistenej klimatizácie) používanie biologických pracovných látok.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž