Nariadenie o biologických pracovných látkach

Nariadenie o biologických pracovných látkach (VbA) upravuje používanie – aj neúmyselné – biologických látok.
Nariadenie VbA upravuje predovšetkým:
  • Zistenie a posúdenie nebezpečenstiev, ako aj priradenie k rizikovým skupinám pri úmyselnom používaní
  • Zistenie a posúdenie nebezpečenstiev pri neúmyselnom použití
  • Hygienu, prevenciu expozície, vakcináciu
  • Výbavu, osobné ochranné prostriedky, bezpečnú manipuláciu
  • Dezinfekciu, preventívnu starostlivosť pre určité prípady
  • Povinnosť vedenia záznamov a ohlasovania pri úmyselnom používaní biologických pracovných látok
  • Povinnosť informovania a poučenia zamestnancov

Príloha 1 nariadenia VbA obsahuje zoznam doplňujúcich ochranných opatrení pre rizikové skupiny 2, 3 a 4. Príloha 2 obsahuje zoznamy organizmov ako baktérie, vírusy, parazity a huby, ako aj ich priradenie k rizikovým skupinám.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž