Uredba o biološkim radnim tvarima

Uredba o biološkim radnim tvarima (VbA) uređuje korištenje – i nenamjerno – bioloških radnih tvari.
VbA uređuje prije svega:
  • utvrđivanje i procjenu opasnosti te pridruživanje grupama rizika za upotrebu s namjerom
  • utvrđivanje i procjenu opasnosti kod nenamjernog korištenja
  • higijenu, sprečavanje eksplozija, cijepljenje
  • opremanje, osobnu zaštitnu opremu, sigurno rukovanje
  • dezinfekciju, opreza posebne slučajeve
  • obavezu vođenja knjiga i obaveza prijave kod namjernog korištenja bioloških radnih tvari
  • obaveza informiranja i poduka zaposlenika

Dodatak 1. za VbA sadrži popis dodatnih zaštitnih mjera za rizične grupe 2, 3 i 4. Dodatak 2. sadrži popis organizama bakterija, virusa, parazita i gljiva te njihovo svrstavanje u rizične grupe.

AUVA aplikacije

bks

Impresum