Oslnenie

Oslnenie alebo rušenie priamo dopadajúcim denným svetlom je rušivé a zaťažujúce alebo môže dokonca spôsobiť nebezpečné situácie. Preto by ste mali rešpektovať tieto základné pravidlá:
  1. Správne usporiadajte pracovné miesta, to znamená, rozmiestnenie by malo byť prednostne orientované paralelne k oknu
  2. Používajte vhodné zariadenia na ochranu pred svetlom ako rolety, žalúzie alebo závesy

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž