Podlahová plocha

Plocha, ktorá je k dispozícii pre jedného zamestnanca, musí mať minimálne 8 m², plus vždy minimálne 5 m² pre každého ďalšieho zamestnanca. Okrem toho má podlahová plocha veľký význam v prípade nasledujúcich ustanovení: V prípade potreby podlahových značení, pri počte východov na jednu únikovú cestu, pri potrebnej výške miestnosti a vzdušnom priestore, výpočte plôch vstupu svetla, vizuálnom kontakte a vetracích otvoroch, pri fiktívnom rozdelení priestoru, dimenzovaní šatní, pri spoločenských priestoroch a miestnostiach pre prípravu personálu na pohotovosť, ako aj pri uskladnení vákuových balení.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž