Podlahové značenia

Ak má priestor, cez ktorý prechádza dopravná komunikácia, viac ako 1000 m² podlahovej plochy, alebo si to vyžaduje zariadenie, príp. spôsob využívania priestoru, musia sa označiť ohraničenia dopravných komunikácií. Okrem toho môže byť podlahové značenia potrebné v prípade skladovacích plôch, ako aj pri nebezpečenstve zakopnutia alebo nebezpečenstve pádu. Pozrite aj Označenie (nebezpečných oblastí).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž