Službenik za zaštitu od požara (BSB)

Imenovanje službenika za zaštitu od požara, ako je to potrebno, propisuje uprava. Oni moraju položiti šesnaestosatnu obuku prema smjernicama udruge vatrogasaca ili ureda za protupožarnu zaštitu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum