Knjiga o protupožarnoj zaštiti

Potrebno je voditi knjigu o protupožarnoj zaštiti u slučaju povećanih mjera zaštite od požara. Ona se može smatrati „dnevnikom” službenika za zaštitu od požara.

AUVA aplikacije

bks

Impresum