Požiarna kniha

Požiarna kniha sa musí viesť v prípade zvýšenej požiarnej ochrany. Môže sa považovať za „denník“ osoby poverenej požiarnou ochranou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž