Grupa za zaštitu od požara

Uz povjerenike za prevenciju požara, uprava može propisati i grupu za zaštitu od požara, čiju je brojnost i opremu potrebno prilagoditi operativnim zahtjevima. Članovi grupe za zaštitu od požara moraju položiti dvanaestosatnu obuku prema smjernicama udruge vatrogasaca ili ureda za protupožarnu zaštitu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum