Skupina poverená požiarnou ochranou

Okrem osoby poverenej požiarnou ochranou môže úrad predpísať skupinu poverenú požiarnou ochranou, ktorej veľkosť a výbava sa musí prispôsobiť prevádzkovým požiadavkám. Členovia skupiny poverenej požiarnou ochranou musia absolvovať 12-hodinové školenie podľa smerníc združení hasičov alebo miest požiarnej prevencie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž