Predpisy o požiarnej ochrane

Predpisy o požiarnej ochrane musia byť prítomné v prípade zvýšenej požiarnej ochrany. Zahŕňajú technické a organizačné preventívne zákroky a opatrenia potrebné na zabránenie požiaru.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž