Plán požiarnej ochrany

V prípade zvýšenej požiarnej ochrany musí existovať plán požiarnej ochrany. Tento sa musí vyhotoviť v spolupráci so zodpovedným požiarnym veliteľstvom.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž