Protupožarne vježbe odn. vježbe s protupožarnim alarmom i evakuacijske vježbe

Protupožarne vježbe potrebno je u slučaju povećane zaštite od požara provoditi barem jednom godišnje. AKo se pritom utvrde nedostatci, vježbu je potrebno ponoviti najkasnije nakon tri mjeseca.

AUVA aplikacije

bks

Impresum