Protipožiarne cvičenia, príp. vyhlásenie požiarneho poplachu a evakuačné cvičenia

Protipožiarne cvičenia sa musia v prípade zvýšenej požiarnej ochrany vykonávať minimálne raz za rok. Ak sa pritom zistia nedostatky, musí sa cvičenie zopakovať najneskôr po uplynutí troch mesiacov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž