Požiarny dozor

Menovanie požiarneho dozoru predpisuje, ak je to potrebné, úrad. Tieto osoby majú v určitom zmysle úlohu „nosičov vody“ pre osobu poverenú požiarnou ochranou a majú jej pomáhať pri plnení úloh. Potrebujú minimálne jedno 6-hodinové školenie určené pre podniky a poučenie (osobou poverenou požiarnou ochranou).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž