Provođenje evaluacije radnog mjesta

Prilikom evaluacije ASchG dopušta veliku slobodu, pri čemu se preporučuje sljedeći tijek:
  1. podijelite pogon odn. gradilište ili aktivnosti u prostorne jedinice ili jedinice koje se temelje na aktivnosti, koje će služiti ako osnova za sigurnosne dokumente i dokumente o zaštiti zdravlja (pogledajte Dokumentacija).
  2. uz pomoć potvrdnih popisa provjerite opasnosti u utvrđenim jedinicama odn. prostorima za evaluaciju.
  3. provedite procjenu rizika za opasnosti utvrđene u točki 2, pri čemu je potrebno pripaziti na vjerojatnost, trajanje izloženosti, moguću težinu štete, ali i tehničku ostvarivost te pod određenim okolnostima i odnos između troškova i koristi. Osnovno pravilo: što je veći rizik, to će biti veća razumna potrošnja za sprečavanje ili minimiziranje pojedinačnog rizika. Očiti prekršaji nisu tema procjene rizika.
  4. kada je nakon procjene rizika utvrđeno da su potrebe određene mjere, za njih je prema visini rizika potrebno postaviti rokove provedbe. Jasne prekršaje (npr., nedostajanje zaštitnog uređaja na stroju) bez odlaganja je potrebno otkloniti.
  5. kao posljednji korak kao i „vidljive” i shvatljivi rezultat evaluacije sastavite (definirano pod točkom 1) dokumente.

AUVA aplikacije

bks

Impresum