Uredba o elektromagnetskoj podnošljivosti (EMVV 2006)

EMVV je Uredba Zakona o elektrotehnici (ETG) i uređuje osobine, CE oznaku, stavljanje na tržište i puštanje u rad uređaja koji mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje ili tim smetnjama utjecati na rad. Izravni utjecaj elektromagnetskih smetnji na ljudski organizam nije obuhvaćen u području koje regulira EMVV, riječ je čisto o tehničkim podložnostima kvarovima odn. mogućnostima za smetnje!

AUVA aplikacije

bks

Impresum