Vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia

Tieto vyšetrenia sa vykonávajú pred začatím určitej činnosti (vyšetrenie spôsobilosti) alebo v určitých pravidelných časových intervaloch (následné vyšetrenia). Časové intervaly pravidelných následných vyšetrení upravuje nariadenie o zdravotnom dohľade na pracovnom mieste (VGÜ 2014).
Predovšetkým pri činnostiach, ktoré môžu spôsobiť chorobu z povolania (napr. pracovne podmienená nedoslýchavosť) alebo/a činnostiach, ktoré sa musia vykonávať s ochranou dýchacích ciest alebo pri mimoriadne zaťažujúcej horúčave, sú naplánované vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú zistiť vhodnosť vyšetrovaného zamestnanca na výkon určitej činnosti. Prípadne sa musí pomocou vhodných opatrení zabrániť vzniku choroby z povolania. Pozrite aj Dobrovoľné vyšetrenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž