Pregledi sposobnosti i preteći pregledi

Ti se pregledi provode prije početka neke određene aktivnosti (pregled sposobnosti) ili u određenim redovitim vremenskim razmacima (prateći pregledi). Vremenske razmake između redovitih pratećih pregleda uređuje Uredba o nadzoru zdravlja na radnom mjestu (VGÜ 2014).
Prije svega kod aktivnosti koje mogu dovesti do profesionalne bolesti (npr., poslovno uvjetovana nagluhost izazvana bukom) ili/i koji se moraju izvesti pod zaštitom za disanje ili posebno opterećujuće vrućinom, potrebno je predvidjeti preglede sposobnosti i prateće preglede. Ti pregledi trebaju utvrditi primjerenost pregledanog zaposlenika za određenu aktivnost. Po potrebi je pomoću primjerenih mjera potrebno spriječiti nastanak profesionalne bolesti. Pogledajte i Dobrovoljni pregledi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum