Pridržavanje Uredbe o sigurnosti strojeva (MSV)

Pogledajte i pod Uredba o sigurnosti strojeva (MSV 2010). Na temelju sljedećih točaka i pitanja moguće je utvrditi nedostatke koji se često javljaju na strojevima:
  • Opseg isporuke u potpunosti uključuje sve potrebe zaštitne uređaje (pogledajte Dodatak I., 1.1.2 e Uredbe MSV 2010)?
  • Jesu li odvojni zaštitni uređaji predviđeni kad god je moguće prije neodvojnih zaštitnih uređaja?
  • Upute za uporabu na njemačkom jeziku prema Dodatku I., 1.7.4. Uredbe MSV 2010?
  • (U uputama za uporabu), kao što se zahtjeva u Dodatku I., 1.7.2. Uredbe MSV 2010, navedene su sve preostale opasnosti koje nije moguće spriječiti tehničkim zaštitnim mjerama?
  • Oznaka na stroju prema Dodatku I., 1.7.1. Uredbe MSV 2010?
  • Izjava o sukladnosti na njemačkom jeziku prema Dodatku II. Uredbe MSV 2010?
  • Očito se pridržavaju načela o sprečavanju opasnosti koja su definirana (i u) Dodatku I., 1.1.2. Uredbe MSV 2010?

AUVA aplikacije

bks

Impresum