Dodržovanie nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení

Pozrite aj Nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010). Na základe nasledujúcich bodov a otázok je možné zistiť často sa vyskytujúce nedostatky na strojoch:
  • Je obsah dodávky kompletný, vrátane všetkých potrebných ochranných zariadení (pozrite prílohu I, 1.1.2 e MSV 2010)?
  • Sú vždy, keď je to možné, uprednostnené oddeľujúce ochranné zariadenia pred neoddeľujúcimi ochrannými zariadeniami?
  • Je prevádzková príručka v domácom jazyku podľa prílohy I, 1.7.4. MSV 2010?
  • Sú (v prevádzkovej príručke), ako sa požaduje v prílohe I, 1.7.2. MSV 2010, uvedené všetky zvyškové nebezpečenstvá, ktorým nebolo možné zabrániť použitím technických ochranných opatrení?
  • Je na stroji prítomné označenie podľa prílohy I, 1.7.1. MSV 2010?
  • Je vyhlásenie o zhode v domácom jazyku podľa prílohy II MSV 2010?
  • Sú zreteľne dodržané princípy prevencie rizika, ktoré sú definované (aj) v prílohe I, 1.1.2. nariadenia MSV 2010?

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž