Elektrická výbava strojov

V závislosti od druhu a vyhotovenia elektrickej výbavy strojov sa musia odstrániť nasledujúce možné zdroje nebezpečenstva, príp. vykonať vhodné ochranné opatrenia:
  • Výpadky alebo chyby v elektrickej výbave (zásah elektrickým prúdom)
  • Výpadky alebo chyby v elektrickom riadiacom obvode
  • Porucha alebo prerušenie vo vonkajšom zásobovaní elektrickým prúdom
  • Nebezpečenstvá v dôsledku uloženej energie

V norme ÖVE EN 60204-1 sú písomne ustanovené všeobecné požiadavky na elektrickú výbavu strojov. Pozrite aj: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (všeobecne), Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky, ak aj ovládanie strojov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž