Elektromos védelem

Alapvetően az összes berendezést, gépet és egyéb elektromos üzemi eszközt az Osztrák Elektrotechnikai Szövetség (ÖVE) érvényes előírásai szerint szakembereknek kell felállítaniuk, karbantartaniuk és vizsgálniuk. Ennek ellenére ismételten előfordulnak hibás készülékre és szerelésre, ill. figyelmetlenségre és gondatlanságra visszavezethető elektromos balesetek.
Néhány szempont, amire az elektromos áram használata során ügyelni kell:
  • Használat előtt minden elektromos (kézi) szerszámot szemrevételezéssel kell ellenőrizni
  • A tűzveszély miatt tartsa lerakódásoktól (por, porcica) mentesen a kapcsolószekrényeket.
  • Tartsa lerakódásoktól mentesen az elektromotorokat - hőtorlódás, szigetelési hiba és tűzveszély lehet a következmény
  • Ügyeljen a kábeldobok maximális áramerősségére, semmiképpen ne hidalja át a hővédő elemet
  • Ügyeljen a világítótestek megengedett teljesítményére - rövidzárlat, szigetelési hiba vagy tűzveszély lehet a következmény
  • A szigetelési hibákat szakemberrel javíttassa meg, ne foltozzon szigetelőszalaggal!

Lásd még: érintésvédelem, Elektrische Ausrüstung von Maschinen, FI védőkapcsoló, munkaeszközök vizsgálata és karbantartása, valamint energiaellátás/vezérlő áramkör.

AUVA App

hu

Impresszum