Nariadenie na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom (ESV 2012)

Nariadenie ESV 2012 upravuje prevádzkovanie a kontrolu elektrických zariadení a elektrických prevádzkových prostriedkov a je štruktúrované takto:
  • Odsek 1: Požiadavky na elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky (všeobecné ustanovenia, základná ochrana, ochrana pred chybami, dodatočná ochrana, káblové navijaky, skúšobné predpisy)
  • Odsek 2: Práce na alebo v blízkosti elektrických zariadení
  • Odsek 3: Ochrana pred bleskom a záverečné ustanovenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž