Emisija

Pod pojmom emisija općenito se podrazumijeva ispuštanje (štetnih) tvari, zvukova, energije i zračenja u okolinu. Emisija je u pravilu karakteristična vrijednost strojeva, opreme ili materijala koja se definira pod standardnim uvjetima (proizvođača). Kriterij za stvarno opterećenje na radnom mjestu imisija je koju je moguće odrediti na temelju emisije, no s kojom ipak ne mora biti identična.

AUVA aplikacije

bks

Impresum