Energetické napájanie/riadiaci obvod (porucha)

Porucha, prerušenie alebo chyba v energetickom napájaní alebo v logike riadiaceho obvodu stroja nesmie viesť k nebezpečným situáciám. Predovšetkým sa musí vylúčiť:
  • Neúmyselné uvedenie do chodu
  • Nevykonanie práve udeleného príkazu na odstavenie
  • Spadnutie alebo vyvrhnutie obrobku alebo časti stroja do priestoru
  • Zabránenie automatickému alebo manuálnemu odstaveniu pohyblivých dielov
  • Výpadok namontovaných alebo zabudovaných ochranných zariadení

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž