Ergonómia

Ergonómia je náuka o rozvrhnutí práce tak, aby bola prispôsobená človeku. Ergonómia skúma biologické, psychologické a sociálne predpoklady ľudskej práce. Jej cieľom je prispôsobiť pracovné prostriedky človeku so zohľadnením ľudskej schopnosti výkonu a zaťažiteľnosti, ako aj usporiadať okolité podmienky pracovného miesta (napr. osvetlenie, osvetlenie denným svetlom, klímu, vetranie...) čo najpohodlnejšie a nezaťažujúco. Ďalej si pozrite aj: Pracovný výška, Práca so zobrazovacou jednotkou, Priestor na uchopenie, Limitné hodnoty zaťaženia, Dvíhanie a nosenie, Oslnenie, Plochy vstupu svetla, Optické pomôcky, Stolička.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž