Náhrada pracovných látok

Nebezpečné pracovné látky sa nesmú použiť, keď je možné použitím menej nebezpečných alebo bezpečných pracovných látok dosiahnuť rovnocenný výsledok a súvisiace náklady (výdavky a práca) sú primerané. Tento „odhad nákladov“ (ktorý sa musí vykonať v priebehu evalvácie pracovného miesta podľa §§ 4 a 5, príp. – pre pracovné látky – § 41 ASchG) nie je prípustný v prípade karcinogénnych, mutagénnych, reprodukciu poškodzujúcich a biologických pracovných látok skupiny 2, 3 a 4, v tomto prípade sa musia za každú cenu (doslovne chápané) použiť existujúce náhradné látky.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž