Plán evakuácie

Plány evakuácie by mali pomôcť osobám prítomným na pracovisku v prípade nebezpečenstva (napr. požiar alebo výbuch) rýchlo a bezpečne opustiť budovu. Prostredníctvom pravidelne vykonávaných evakuačných poplachov je možné na jednej strane posúdiť vhodnosť plánu, na druhej strane bude jeho dôsledkom plynulý priebeh v prípade vážnej udalosti.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž