Nariadenie o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT)

Nariadenie VEXAT upravuje používanie pracovných látok s nebezpečenstvom výbuchu, príp. zabránenie vzniku výbušného prostredia na pracoviskách, staveniskách a externých pracoviskách. Nariadenie obsahuje predovšetkým:

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž